14Sep
2018
0

Experimentation for Children @ October camp

The Kids’ Experiment ปิดเทอมเดือนตุลาคมนี้ สถาบันคิด เอบิ้ล ขอเชิญน้อง ๆ อายุระหว่าง 4-12 ปี มาร่วมกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์ กับการทดลองอันแสนสนุก ได้ความรู้ และฝึกการพูด ให้น้อง ๆ ได้กล้าพูดภาษาอังกฤษ หรือจีน หลังจากการทดลอง และการเขียน Mind Map ระยะเวลา : 1 คอร์ส เรียน 5 วัน วัตุประสงค์: ให้นักเรียนได้ฝึกฝนการเรียนภาษาอังกฤษ และจีนอย่างต่อเนื่อง Experiment การทดลอง ฝึกปฏิบัติ โดยเรียนผ่านกิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ แบบสร้างสรรค์ Mind Map การฝึกเขียน Mind Map ทำให้น้อง ๆ ทบทวนสิ่งที่ได้ทดลองไป และคิดเป็นภาพได้ Presentation การพูดนำเสนอโดยเอกลักษณ์ของคิด เอเบิ้ล Playing Speech จะช่วยทำให้น้อง ๆ ได้กล้าแสดงออก […]

23Sep
2017
0

Royal Project of King Rama IX

Dear Visitors, มีคนเคยกล่าวว่า “เราอาจไม่ใช่ประเทศที่ดีที่สุด แต่เราเป็นประเทศที่มีกษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลก” และอีกเหตุผลที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลกก็เพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนัก เพื่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ Kidable Thailand ได้ริเริ่มโครงการขึ้น October Camp The Royal Project ขึ้นซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบสานและน้อมนำพระราชดำริไปใช้การดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง วันที่ 21-22 กันยายน 2017 ได้กำหนดการฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษและจีน การฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9 เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับค่ายเดือนตุลานี้ Kidable เชื่อเสมอว่าการดำเนินตามรอยพระราชดำริของพระองค์นั้นจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ยั่งยืนและเป็นปกติสุขได้อย่างแท้จริง จากแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินงานในโครงการต่างๆของพระองค์นั้นนักเรียนของเราจะสามารถเรียนรู้ถึงคุณธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้มาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ คนไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่รักและห่วงเรามากๆ เราจำเป็นต้องถ่ายทอดเรื่องราวให้กับเยาวชนของเราได้ทราบถึงคำสอนต่างๆของพระองค์และการเป็นผู้นำในการรับใช้ประเทศดังเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปกครองโดยหลักทศพิธราชธรรมและบำเพ็ญมาโดยสม่ำเสมอ Join October camp in the different branches of Kid Able Thailand and learn more about the legacy of King Rama IX through the Royal Project. […]

23Sep
2017
0

October camp: the Royal Project

Dear Visitor, How will you define true leadership? Is it a type of leadership that imposes power? Or a leadership that governs by love and concerns for the people? His Majesty, King Bhumibol Adulyadej, most people in Thailand knew him as “the Great.” He was also known as Rama IX. He was the One who had […]

26Aug
2017
0

Chinese lesson Kid group level 3

Dear Visitors, 课文你喜欢吃饺子吗 老师教今天的生词 米饭、面条、春卷、包月粽子老师通过:“你喜欢吃。。。吗?”的句子问每个学生。Lili说吃过,老师继续问:“粽子的味道是怎么样 ?”甜、咸、酸 Jasmine和Angel没有吃过。老师给他们解释粽子的原来在中国粽子是一个传统的食品在中国很流行的每个人都吃过,老师也有吃过,有机会的话可以到中国一起吃粽子,很好吃。 然后看下一个生词“月饼”说到月饼呢你们知道吗为什么要吃月并?老师给他们解释为什么要吃月并,因为在中国有一个传统节日叫做“中秋节”在中秋节那一天月亮很大很亮非常漂亮,这个月饼呢就很像月亮。我们吃月并是为了思念自己的家人,因为在中国古时候,有一些在外面学习的,他不能回家,只能吃月饼,对着月亮。讲万了故事再几在继续讲单词。 Watch us on YouTube official channel KidAble Thailand Like us on Facebook/kidablethailand and G+/Kidablethailand Follow us on Twitter @Kid_Able_Thai #Education #Language #School #Chinese #Course #Kid #Group #Fortune #Kid #Able #Thailand

26Aug
2017
0

Chinese lesson Kid group level 3

Dear Visitor, บทเรียนเรื่องคุณชอบกินเกี๊ยวไหม อาจารย์สอนเรื่องอาหาร จะมี ข้าว บะหมี่ ปอเปี๊ยะทอด ซาลาเปา ขนมไหว้พระจันทร์ บ๊ะจ่างโดยเหล่าซือถามนักเรียนทุกคนเป็นประโยคที่ว่าคุณชอบกิน…ไหม สอนอ่านทีละคำแล้วถามนักเรียนในประโยคที่ว่าคุณเคยกิน…ไหม ลี่ลี่เคยกิน เหล่าซือเลยถามต่ออีกว่าถ้าเคยกินรสชาติของบ๊ะจ่างเป็นอย่างไร หวาน เค็ม เปรี้ยว ส่วนจัสมินและแองเจิงไม่เคยกิน เหล่าซืออธิบายต่อว่าบ๊ะจ่างเป็นอาหารของจีนมาแต่โบราณแล้วเป็นของกินที่ฮิตในหมู่คนจีนมาก ไม่มีคนจีนคนไหนไม่เคยกินบ๊ะจ่าง เหล่าซือก็เคยกินแล้ว ถ้านักเรียนมีโอกาสไปจีนก็ไปชิมบ๊ะจ่างของจีนด้วย อร่อยมาก และดูคำศัพท์ต่อไปคือ ขนมไหว้พระจันทร์ เมื่อพูดถึงขนมไหว้พระจันทร์แล้วนักเรียนรู้ไหมทำไมถึงต้องกินขนมไหว้พระจันทร์ เหล่าซือได้อธิบายว่าที่ประเทศจีนมีประเพณีที่เก่าแกโบราณคือเทศกาลไหว้พระจันทร์(จงชิวเจี๋ย ) เมื่อถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์ พระจันทร์จะมีขนาดที่ใหญ่มากและสว่างไสวมาก ส่วนขนมไหว้พระจันทร์นั้นมีลักษณะที่กลมคล้ายกับดวงจันทร์ดังนั้นเหตุผลที่พวกเรากินขนมไหว้พระจันทร์นั้นก็เป็นเพราะว่าคิดถึงคนทางบ้าน เพราะคนจีนเมื่อก่อนในอดีตนั้นออกเดินทางห่างบ้านไปเรียนไม่ได้กลับบ้าน พวกเขาก็ทำได้เพียงกินขนมไหว้พระจันทร์และมองดวงจันทร์บนท้องฟ้าเป็นการคิดถึงครอบครัว พอเหล่าซือเล่าเรื่องเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนอ่านคำศัพท์อีกครั้ง Watch us on YouTube official channel Kidable Thailand. Like us on Facebook/kidablethailand and G+/kidablethailand Follow us on Twitter @Kid_Able_Thai #Education #Language […]

21Aug
2017
0

Dear Visitor, หลักสูตร Kid Able Thailand ของเรามุ่งเน้นการเรียนการสอนผ่านกิจกรรม โดยในแต่ละระดับของการเรียนรู้ จะเพิ่มความยากง่ายเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ สนุกกับการเรียน ก่อให้เกิดการจดจำภาษาโดยการซึมซับไปในชีวิตประจำวัน มิใช่การท่องจำ โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเรียนรู้ทักษะในด้านของภาษาคือ ทักษะการฟังและการออกเสียง หากเมื่อเด็กๆเรียนรู้กับ Kid Able Thailand ในระบบ Phonics จะช่วยส่งเสริมในด้านนี้ ดังนั้นเมื่อเขาไปเจอคำศัพท์ใหม่ก็สามารถจดจำและออกเสียงได้ ดังตัวอย่างน้องชะเอมที่ผู้ปกครองไว้วางใจสถาบันคิด เอเบิ้ล ให้น้องได้เรียนมาตั้งแต่อายุ 2 ปี โดยเริ่มเรียนตั้งแต่คลาส play group มาจนถึงคลาส Kid group L.3 น้องมีพัฒนาการทางด้านภาษาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สามารถบอกเล่าเรื่องราวในสิ่งที่น้องได้เรียนให้กับผู้ปกครอง และพูดภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวันได้คล่องแคล่ว รวมถึงสิ่งที่ได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากภาษาแล้ว คือ ความกล้าแสดงออก น้องสามารถทำกิจกรรมที่ใช้ภาษาได้อย่างมั่นใจ ทำให้ผู้ปกครองยิ่งมั่นใจในหลักสูตรของคิด เอเบิ้ลมากขึ้น Watch us on YouTube official channel Kid Able Thailand Like us […]

16Aug
2017
0
Thai Franchise Meet up with Kid Able Thailand

Thai Franchise Meet up with Kid Able Thailand

สัมมนา ThaiFranchise Meet Up พบเจ้าของแฟรนไชส์ Kidable “ตัวจริง เสียงจริง”  แฟรนไชส์การศึกษา อันดับ 1 ของไทย งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!! หัวข้อในการสัมมนา เปิดใจ แฟรนไชส์การศึกษา สร้างรายได้มากว่าที่คิด แฟรนไชส์การศึกษา 4.0 คิดเป็นคิดได้ ยั่งยืน กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 12.00-16.00 หมายเหตุ !! Welcome Speech โดย – คุณชัยยุทธ วชิรโรจน์ไพศาล ผู้บริหาร ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ศูนย์รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุดในไทย – Session 1 โดย อ.สุชาติ กิติเฉลิมเกียรติ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจค้าปลีกประสบการณ์บริหารธุรกิจค้าปลีก – Session 2 โดย คุณจินตนา ดาเนียล เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัท […]