04May
2016
0

มุมเรื่องจีน @ ฟอร์จูนทาวน์

ดูเพิ่มเติม

เด็กสามารถ “# เรื่องราวของจีนจุด ” เรื่องราวของจีนฯลฯ มาและเข้าใจคุณยินดีต้อนรับสู่ยืมโอ้!
3-6 ขวบเป็นเด็กก่อนวัยเด็ก #ภาษาแห่งช่วงเวลาวิกฤตเรื่องราวให้เด็กๆสร้างภาษาของสถานการณ์สิ่งแวดล้อมมันสามารถกระตุ้นในภาษาของเด็กที่จะแสดงความสนใจ. ‪#‎เรื่องราวยังเป็นเด็กๆรู้ว่าโลกของพวกเขาเองและงานก่อสร้างของโลก‬

‪#‎chinesestorycorner‬ kidable, ไม่สามารถรอที่จะเข้าร่วม!!

www.kidablethailand.com