• Call : 084 751 2333
30Jun
2017
0

Cambridge English @ Kid Able Thailand

ขอเชิญน้องๆ อายุ 7—12ปี

เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษ

สถานที่สอบ : คิด เอเบิ้ล ฟอร์จูน ชั้น จี (สำนักงานใหญ่)
สำรองที่นั่งโทร : 02-0610383