• Call : 084 751 2333
26Aug
2017
0

Chinese lesson Kid group level 3

Dear Visitor,

บทเรียนเรื่องคุณชอบกินเกี๊ยวไหม
อาจารย์สอนเรื่องอาหาร จะมี ข้าว บะหมี่ ปอเปี๊ยะทอด ซาลาเปา ขนมไหว้พระจันทร์ บ๊ะจ่างโดยเหล่าซือถามนักเรียนทุกคนเป็นประโยคที่ว่าคุณชอบกิน…ไหม
สอนอ่านทีละคำแล้วถามนักเรียนในประโยคที่ว่าคุณเคยกิน…ไหม
ลี่ลี่เคยกิน เหล่าซือเลยถามต่ออีกว่าถ้าเคยกินรสชาติของบ๊ะจ่างเป็นอย่างไร
หวาน เค็ม เปรี้ยว ส่วนจัสมินและแองเจิงไม่เคยกิน เหล่าซืออธิบายต่อว่าบ๊ะจ่างเป็นอาหารของจีนมาแต่โบราณแล้วเป็นของกินที่ฮิตในหมู่คนจีนมาก ไม่มีคนจีนคนไหนไม่เคยกินบ๊ะจ่าง เหล่าซือก็เคยกินแล้ว ถ้านักเรียนมีโอกาสไปจีนก็ไปชิมบ๊ะจ่างของจีนด้วย อร่อยมาก และดูคำศัพท์ต่อไปคือ ขนมไหว้พระจันทร์ เมื่อพูดถึงขนมไหว้พระจันทร์แล้วนักเรียนรู้ไหมทำไมถึงต้องกินขนมไหว้พระจันทร์ เหล่าซือได้อธิบายว่าที่ประเทศจีนมีประเพณีที่เก่าแกโบราณคือเทศกาลไหว้พระจันทร์(จงชิวเจี๋ย
) เมื่อถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์ พระจันทร์จะมีขนาดที่ใหญ่มากและสว่างไสวมาก ส่วนขนมไหว้พระจันทร์นั้นมีลักษณะที่กลมคล้ายกับดวงจันทร์ดังนั้นเหตุผลที่พวกเรากินขนมไหว้พระจันทร์นั้นก็เป็นเพราะว่าคิดถึงคนทางบ้าน เพราะคนจีนเมื่อก่อนในอดีตนั้นออกเดินทางห่างบ้านไปเรียนไม่ได้กลับบ้าน พวกเขาก็ทำได้เพียงกินขนมไหว้พระจันทร์และมองดวงจันทร์บนท้องฟ้าเป็นการคิดถึงครอบครัว พอเหล่าซือเล่าเรื่องเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนอ่านคำศัพท์อีกครั้ง

Watch us on YouTube official channel Kidable Thailand.
Like us on Facebook/kidablethailand and G+/kidablethailand
Follow us on Twitter @Kid_Able_Thai

#Education
#Language #School
#Chinese #Course
#Kid #Group
#Fortune