07Aug
2016
0

Mother’s day celebration @ Kid Able Seacon Bangkae

เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสือแสดงความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว และส่งเสริมความสามารถทางภาษาของเด็ก ๆ

คิด เอเบิ้ล ซีคอนบางแค ได้กำหนดจัดงานกิจกรรมวันแม่ในธีม
My Mom My World ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ ณ บริเวณลานหน้าโรงเรียน ชั้น 5 ซีคอน บางแค ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00
จึงขอเรียนเชิญผู้ปกครองและเด็ก ๆ ทุกท่านเข้าร่วมงานค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Kid Able คิด เอเบิ้ล ชั้น 5 ซีคอน บางแค
โทร 081-869-9037081-869-9037 / 094-698-7295

www.fb.com/KidAbleSeaconBangkae
Line : @KidAble (ใส่@ข้างหน้าด้วยค่ะ)

#เรียนภาษาผ่านกิจกรรม
#ไม่ใช้ภาษาไทยในชั้นเรียน
#KidAbleSeaconBangkae