31Aug
2016
0

My Alphabet in English

เด็กไทยท่อง ABC จนถึง Z ได้กันทุกคน แต่อ่านคำใหม่ ๆ ที่นอกเหนือจากที่ ครูสอนไม่ได้ เพราะเด็กอ่านด้วยวิธีการท่องจำ

การที่เด็กท่อง A(เอ) B(บี) C(ซี) D(ดี) E(อี) ….. Z(ซี) ได้นั้นเป็นเพียงชื่อเรียกตัวอักษร ทั้ง 26 ตัว ไม่ใช่เสียงของตัวอักษร

โฟนิคส์ (Phonics) มีหน่วยเสียงถึง 42 เสียง
พูดให้ชัดก็คือโฟนิคส์ จะสอนให้เด็กรู้จักเสียงของตัวอักษร
เช่น เวลาให้เด็กผสมคำ Cat จะไม่สอนว่า ซี – เอ – ที = แคท แต่จะสอนเป็น เคอะ – แอะ – เทอะ = แคท เมื่อแยกแยะหน่วยเสียงทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง เด็กก็จะอ่่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องท่องจำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Kid Able คิด เอเบิ้ล ชั้น 5 ซีคอน บางแค
โทร 081-869-9037081-869-9037 / 094-698-7295
www.fb.com/KidAbleSeaconBangkae
Line : @KidAble (ใส่@ข้างหน้าด้วยค่ะ)
#เรียนภาษาผ่านกิจกรรม
#ไม่ใช้ภาษาไทยในชั้นเรียน
#KidAbleSeaconBangkae