13Jul
2016
0

English basic conversation @ Kid Able Supreme

Basic conversation For Kids

วันอาทิตย์ที่ผ่านมา น้องๆคลาส Basic Conversation สนุกสนานกับการเรียนรู้ กับ Topic “4 seasons” จะเป็นการสอนให้เด็กเข้าใจกับความหมายของ แต่ละฤดู Summer , Winter , Autumn , Spring และในฤดูต่างๆ เรามักจะไปที่ไหน , ทำอะไร

กิจกรรมนี้เป็นการฝึกให้เด็กมีกระบวนการคิดอย่างเป็นลำดับ และให้เกิดกระบวนการวางแผนค่ะ

‪#‎KidAbllBasicConversation‬
‪#‎KidAbleSupremeSamsen‬
‪#‎KidAbleThailand‬
Line ID : kidablethailand
ชั้น 8 ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์
โทร.02-667-465702-667-4657 , 087-113-3233087-113-3233
Line ID:kidablethailand