28May
2016
0

Montessori Sensorial activities @Kid Able Supreme

Sensorial activities
กิจกรรมสำหรับเด็ก Play group ในวันนี้ เป็นกิจกรรมให้เด็กลงมือทำ ฝึกปฏิบัติจริง
ซึ่งการฝึกสอนลักษณะนี้ จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการ และซึมซับสิ่งที่ครูสอนได้เป็นธรรมชาติ

‪#‎KidAblePlaygroup‬
‪#‎KidAbleSupreme‬
‪#‎KidAbleThailand‬
ID Line : kidablethailand

Kid Able – Supreme Management