30Jul
2016
0

Phonics level 2 program @ Supreme

Phonics 2 ช่วง Language Time
การเรียนภาษาของเด็กๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทีดี ซึมซับได้อย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ทำให้เด็กรู้สึกเบื่อกับการเรียน ครูจึงมีบทบาทในการนำกิจกรรม เทคนิคในการสอนภาษา บวกกับหลักสูตรที่นำมาใช้อย่างถูกต้อง และเหมาะสำหรับเด็ก จะทำให้เด็กรู้สึกสนุกนนาน รักการเรียน

และสิ่งนี้ คือเป้าหมายของ Kid Able ที่คิดและพัฒนาการเรียนการสอนให้เด็กมีประสิทธิภาพในการเรียนภาษา
#KidAbleSupreme
#KidAbleThailand
#KidAbleKidgroup
คิด เอเบิ้ล สาขาสุพรีม คอมเพล็กซ์ ชั้น8 โทร 02-667-465702-667-4657 , 087-113-3233087-113-3233
Facebook : Kid Able Supreme Bangkok
Line Id : kidablethailand