30May
2016
0

What is your favorite book @Supreme

Class 4 Skills ของน้องวันนี้ กับ Topic ” What’s favorite book ?”
T.Malou ให้น้องๆ เลือกหนังสือเล่มโปรด เด็กๆสนุกสนานกับการชํ๊อปที่ร้านหนังสือ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่ง และวิธีการสอนส่วนหนึ่งของคลาส ที่ผลักดัน ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านหนังสือค่ะ

‪#‎KidAbleJuniorgroup‬
‪#‎KidAbleSupreme‬
‪#‎KidAbleThailand‬
ID Line : kidablethailand

Kid Able – Supreme Management