23Sep
2017
0

Royal Project of King Rama IX

Dear Visitors, มีคนเคยกล่าวว่า “เราอาจไม่ใช่ประเทศที่ดีที่สุด แต่เราเป็นประเทศที่มีกษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลก” และอีกเหตุผลที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลกก็เพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนัก เพื่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ Kidable Thailand ได้ริเริ่มโครงการขึ้น October Camp The Royal Project ขึ้นซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบสานและน้อมนำพระราชดำริไปใช้การดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง วันที่ 21-22 กันยายน 2017 ได้กำหนดการฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษและจีน การฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9 เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับค่ายเดือนตุลานี้ Kidable เชื่อเสมอว่าการดำเนินตามรอยพระราชดำริของพระองค์นั้นจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ยั่งยืนและเป็นปกติสุขได้อย่างแท้จริง จากแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินงานในโครงการต่างๆของพระองค์นั้นนักเรียนของเราจะสามารถเรียนรู้ถึงคุณธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้มาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ คนไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่รักและห่วงเรามากๆ เราจำเป็นต้องถ่ายทอดเรื่องราวให้กับเยาวชนของเราได้ทราบถึงคำสอนต่างๆของพระองค์และการเป็นผู้นำในการรับใช้ประเทศดังเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปกครองโดยหลักทศพิธราชธรรมและบำเพ็ญมาโดยสม่ำเสมอ Join October camp in the different branches of Kid Able Thailand and learn more about the legacy of King Rama IX through the Royal Project. […]

23Sep
2017
0

October camp: the Royal Project

Dear Visitor, How will you define true leadership? Is it a type of leadership that imposes power? Or a leadership that governs by love and concerns for the people? His Majesty, King Bhumibol Adulyadej, most people in Thailand knew him as “the Great.” He was also known as Rama IX. He was the One who had […]

21Aug
2017
0

Dear Visitor, หลักสูตร Kid Able Thailand ของเรามุ่งเน้นการเรียนการสอนผ่านกิจกรรม โดยในแต่ละระดับของการเรียนรู้ จะเพิ่มความยากง่ายเพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ สนุกกับการเรียน ก่อให้เกิดการจดจำภาษาโดยการซึมซับไปในชีวิตประจำวัน มิใช่การท่องจำ โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเรียนรู้ทักษะในด้านของภาษาคือ ทักษะการฟังและการออกเสียง หากเมื่อเด็กๆเรียนรู้กับ Kid Able Thailand ในระบบ Phonics จะช่วยส่งเสริมในด้านนี้ ดังนั้นเมื่อเขาไปเจอคำศัพท์ใหม่ก็สามารถจดจำและออกเสียงได้ ดังตัวอย่างน้องชะเอมที่ผู้ปกครองไว้วางใจสถาบันคิด เอเบิ้ล ให้น้องได้เรียนมาตั้งแต่อายุ 2 ปี โดยเริ่มเรียนตั้งแต่คลาส play group มาจนถึงคลาส Kid group L.3 น้องมีพัฒนาการทางด้านภาษาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สามารถบอกเล่าเรื่องราวในสิ่งที่น้องได้เรียนให้กับผู้ปกครอง และพูดภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวันได้คล่องแคล่ว รวมถึงสิ่งที่ได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากภาษาแล้ว คือ ความกล้าแสดงออก น้องสามารถทำกิจกรรมที่ใช้ภาษาได้อย่างมั่นใจ ทำให้ผู้ปกครองยิ่งมั่นใจในหลักสูตรของคิด เอเบิ้ลมากขึ้น Watch us on YouTube official channel Kid Able Thailand Like us […]

12Aug
2017
0

Mother’s day by Kid Able Thailand

Dear Visitors; Bringing up a child through giving birth, and helping him or her growing up into an adult is considered to be the essence of motherhood. It is a challenge in itself, as she has to go through countless hardships in the process. Mother’s Day is an occasion where the child and society remembers […]

31Jul
2017
0

Kid Able Thailand is presenting @ SME Clinic

สถาบันคิด เอเบิ้ล ขอขอบคุณรายการ SME clinic ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ ดำเนินรายการโดย อ.เศรษฐพงศ์ ผดุงวิสิทธิ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากทางแฟรนไชส์สถาบันคิด เอเบิ้ล คุณจินตนา ดาเนียล เจ้าของแฟรนไชส์ และคุณสกุลตลา ป้อมเชียงพิณ แฟรนไชส์ซี่ สาขาราชบุรี ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับการทำธุรกิจการศึกษา ซึ่งเป็นระบบการบริหารแบบแฟรนไชส์ ที่ทางเจ้าของคิด เอเบิ้ลที่มีประสบการณ์ในด้านนี้มาพูดคุยเจาะลึกค่ะ ท่านผู้ชมสามารถรับชมข้อมูลทั้งหมดจากคลิปวีดีโอนี้ค่ะ #Education #LanguageSchool #Franchise #EnglishForKid #ChineseForChild #Thailand #KidAbleThailand @Kid_Able_Thai

Page 1 of 5