• Call : 084 751 2333


เกี่ยวกับเรา

คิด เอเบิ้ล ไทยแลนด์ สถาบันภาษาสำหรับเด็กเพื่ออนาคต สำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและจีนอย่างถูกต้อง โดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านการสอนเด็กโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับเด็กเล็กถึงเด็กโต อายุระหว่าง 1-12 ปี หลักสูตรของเราถูกออกแบบมาโดยวิธีการสอนที่แตกต่างจากที่อื่น โดยใช้หลักการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและแนวความคิดมอนเตสซอรี่ สถาบัน คิด เอเบิ้ล เราให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน และเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เพราะเด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า

อะไรที่ทำให้เราแตกต่าง

The-Montessori-Method

ทฤษฎีการศึกษา Montessori

การพัฒนาความคิดของเด็กเป็นกระบวนการที่ยาวนานที่ต้องใช้ความใส่ใจและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม จากการสังเกตธรรมชาติของเด็กมาตลอดทั้งวัยเด็ก ดอกเตอร์มาเรีย มอนเทสเซอรรี่ ศึกษาและคิดค้นวิธีการสอนที่จะพัฒนาความคิดของเด็ก เพื่อให้วิธีการสอนเป็นไปอย่างสำเร็จดอกเตอร์มาเรียได้ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมและความเป็นอิสระ เด็กจะต้องรวมรูปแบบของพฤติกรรมกับความช่วยเหลือจากภายใน คือ ช่วงเวลาที่สำคัญและความคิดที่สามารถซึมซับของเด็กอาจจะรับความช่วยเหลือภายนอกเช่นกัน จากครูผู้สอน เพื่อให้พัฒนาไปในทางที่ถูกต้อง…

อ่านเพิ่มเติม
computerized-assessment-system1

ระบบประเมินด้วยคอมพิวเตอร์

Kid Able Thailand ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการสอนภาษาทั้งอังกฤษและจีน ก้าวแรกที่เข้ามาใน Kid Able Thailand เด็กๆจะได้เห็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของระบบการประเมินด้วยคอมพิวเตอร์ เราใช้ระบบ Intelli’test © ในการประเมินงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อวัดระดับภาษาของเด็ก Intelli’test © เป็นสื่อมัลติมีเดียที่จับต้องได้ แสดงภาพกราฟิกดีไซน์และเสียงเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กให้อยู่กับโปรแกรมที่ต้องการจะตรวจสอบ เด็กๆจะถูกทดสอบในเรื่องการอ่านความรู้ทั่วไป ความเข้าใจบทสนทนา และความเชี่ยวชาญในไวยากรณ์ ทักษะแต่ละด้านจะถูกนำมาประเมินเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อนของเด็ก และครูผู้สอนจะนำผลมาอ่านประกอบกันพร้อมเด็กและผู้ปกครองเพื่อตัดสินใจหาโปรแกรมภาษาที่เหมาะกับเด็กในอนาคต

professionel-teachers

บุคลากรที่มีคุณภาพ

ครูผู้สอนที่นี่มีความเป็นมืออาชีพและมีแรงบันดาลใจอย่างสูงในการมีส่วนช่วยให้เด็กๆประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ พวกเขาเหล่านี้มีความชำนาญทางด้านการสอนภาษาอังกฤษและจีนโดยได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญของ Kid Able Thailand ในการประยุกต์ใช้วิธีการสอนที่ไม่ซ้ำใครตามแบบฉบับของ Kid Able Thailand และใช้วัสดุ อุปกรณ์การสอนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษในการสอนเด็กในระดับรายบุคคลและกลุ่มเล็กๆ ที่ Kid Able Thailand ครูทุกคนล้วนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ได้รับการรับรองปริญญาการศึกษาในเด็ก มีประสบการณ์การสอนเด็กอนุบาลหรือประถมต้น และได้รับการฝึกอบรมในการใช้วิธีการสอนตามแบบฉบับของสถาบัน

hallmarks-kidable-thailand

มาตรฐานของ Kid Able Thailand

เพื่อให้เข้าใจสาระสำคัญของการศึกษาในแบบ Kid Able Thailand ขอแค่คุณก้าวเข้ามาในห้องเรียน จะเห็น ภายในห้องเรียนตกแต่งอย่างสวยงาม และเหมาะสมต่อการเรียนการสอน ด้วยการรวบรวมองค์ประกอบของวิธีการสอนและค่านิยมของโรงเรียนเข้าไว้ด้วยกัน การตกแต่งโดยใช้แสงไฟธรรมชาติ สีอ่อน และไม่แออัดเกินไป จะทำให้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมมากขึ้นและไม่รบกวนสมาธิผู้เรียน วัสดุการเรียนการสอนถูกจัดวางบนชั้นที่เด็กๆสามารถหยิบเองได้ เพื่อสนับสนุนให้เด็กๆมีอิสระในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง สิ่งของต่างๆถูกจัดวางเป็นที่เป็นทาง เพื่อให้เด็กๆรู้สึกเป็นส่วนรวมกับสถานที่และรักษาระเบียบ สร้างความสะดวกสบาย และแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมความกล้า เด็กๆจะรู้สึกสนุกสนานในการเรียนมากขึ้น …

อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับคิด เอเบิ้ล

พันธกิจ

สถาบันคิด เอเบิ้ล ได้จัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพดีสุดสำหรับเด็กวัยหัดเดิน เด็กเล็กและเด็กโต ตั้งแต่ปี 2553 โดยครูผู้สอนและครูผู้ช่วยที่มีคุณภาพ โดยใช้วิธีการสอนที่เทคนิคเฉพาะและหลักสูตรที่มีเนื้อหาครอบคลุมต่อการเรียนรู้แก่นักเรียน คิด เอเบิ้ล เราสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ภาษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเร็วขึ้น คิด เอเบิ้ล สนับสนุนให้นักเรียนมีการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่า ประสบการณ์ทางภาษาของพวกเขามีการพัฒนา เช่นเดียวกับการพัฒนาทางการศึกษา

เหตุผลที่ต้องเลือก คิดเอเบิ้ล

เกี่ยวกับบุคคลากรของเรา

บุคคลากรของเรา

ที่สถาบันคิด เอเบิ้ล คุณจะสนุกกับการเรียนรู้ภาษาจากครูชาวต่าชาติ อย่างภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่มีประสบการณ์ ครูผู้สอนที่ คิด เอเบิ้ล ทั้งหมดจบปริญญาจากมหาวิทยาลัยและมีหลายคน ที่ได้รับปริญญาระดับสูงใน TEFL , HSK หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับทักษะอาชีพที่เชี่ยวชาญ พร้อมกับมีทัศนคติที่ อบอุ่นและห่วงใย ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนสอนภาษา ของเราแตกต่างจากที่อื่น ๆ และที่สำคัญที่สุด ในชั้นเรียนขนาด เล็ก ๆ ที่ คิด เอเบิ้ล คุณมั่นใจได้ว่า ครูผู้สอนดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และนักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ได้ตามคุณต้องการ ที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน ได้อย่างรวดเร็ว

คุณครูของเรา เจ้าหน้าที่ของเรา

คำรับรองผู้ปกครอง

 • Parents Testimonials Khun Pum

  From Supreme Branch: คุณปริยากร บุณยะรัตเวช (คุณแม่ปุ๋ม)

  คุณปริยากร บุณยะรัตเวช (คุณแม่ปุ๋ม)
  คุณแม่ของน้องพริม สิริกร บุณยะรัตเวช คุณแม่ทำงานบริษัทเอกชน ดูแลส่วนด้านการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ได้ให้น้องพริม อายุ 4 ปี มาเรียนที่ คิดเอเบิ้ล สาขาสุพรีม คุณแม่ปุ๋ม เล่าว่า “น้องเรียน ที่คิด เอ เบิ้ล ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา ประมาณ 4-5 เดือนที่แล้ว คลาส Phonics 1 วันนั้น มาช้อปปิ้ง กินข้าวเย็น เห็นป้ายตามทางเข้า สนใจเรื่องสองภาษา ตั้งนานอยู่แล้ว ก็มีไปซื้อหนังสือมาอ่าน ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษอยู่แล้ว เพราะเรียน EP ระบบ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ เรามองว่าอยากให้เขาชินกับสำเนียง ชินกับการพูด ไม่อาย ที่จะพูด แม่เลยตัดสินใจว่า ต้องหาอะไรให้ลูกเรียน ถ้าปล่อยลูกอยู่บ้านสิ่งที่เจอก็คือไม่แทปแลต ก็การ์ตูน เราฝึกให้เขาทำอย่างอื่นไม่ได้ งั้นก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากกว่า เลือกเรียนที่คิด เอเบิ้ล เพราะใกล้บ้าน สองคือดูแล้ว ไม่จอแจ สะอาด ดูเป็นแฟมิลี่ มีการเอาใจใส่ ก็ไม่ธุรกิจเกินไป มีจุดประสงค์ในการที่จะพัฒนาเด็ก ก็มาลองเรียน พอเข้ามาในห้องก็เจอคุณครู พอเข้าไปดูน้องเอ็นจอย สนุก ทีแรกเราเข้าใจว่าเด็กนั่งเฉยๆ คือไม่สนุก แต่สุดท้ายเขาสนุก ถ้าเขาไม่สนุกคุณแม่ก็จะไม่ให้เรียน เพราะลูกต้องเรียนมาก แต่ก็ทีนี้ เห็นเขาแฮปปี้ ไม่งอแง” “ก่อนมาเรียน น้องจะตอบเป็นประโยคไม่ค่อยได้ แต่ฟังเข้าใจเพราะคุณแม่ฝึก น้องตั้งแต่ หกเดือนแล้ว คุณแม่ก็ เริ่มจากการอ่านหนังสือ เลี้ยงลูกสองภาษา เขาก็จะแนะนำว่าการ์ตูนเล่มไหนควรให้เด็กดู คุณแม่ก็ซื้อมา คายุ ชิปเปอร์ วันเดอร์เพ็ท เราก็เปิดไปเรื่อย คือก่อนหน้าที่มาเรียน เวลาคุณแม่พูดกับน้องสั่งให้น้องโน้นนั่นนี่คือเขาจะเข้าใจ แต่ยังตอบอะไรไม่ได้ แต่หลังจากที่เรียนที่คิดเอเบิ้ล พัฒนาการที่เจอคือ เขาเริ่มตอบเราเป็นประโยค”“อนาคต เมืองไทยไม่ใช่แบบนี้แน่นอน เราก็อยากให้ลูกเราสู้คนอื่นได้ อนาคตเมื่อ AEC เปิด และคนที่เข้ามา จากประเทศอื่น เขาก็คงเรียนมาตั้งแต่เด็กเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ลูกเราทันเหมือนกัน ถ้าไม่ได้ภาษาอังกฤษอนาคตลำบากแน่นอน”“ตอนที่คุณแม่พาน้องเข้ามาก็ได้คุยกับเจ้าของโรงเรียน คุณจี้ น่ารักมาก จะบอกเราว่าที่นี่เด็กมาเรียนส่วนใหญ่แฮปปี้ทุกคน แล้วก็มีการพัฒนาตัวสูง คือเรียนไปเรี่อยๆ 5-6 ขวบ ก็เริ่มที่จะอ่านภาษาอังกฤษออกแล้ว และคุณจี้ก็บอกว่าที่นี่รับรองว่าไม่น่าเบื่อ เด็กๆมา จะชอบที่จะมาเรียน วันแรกๆ อาจจะไม่ชอบแต่ว่า จากนั้นไม่นานเด็กจะชอบ และครูที่นี่คัดทุกคนคือคัดว่า ผ่านการสอนเด็กเล็กมา เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ และเรื่องของภาษา การออกเสียง ก็โอเค คัดมาแล้วตอนนี้น้องเรียนเรื่องการออกเสียงอยู่คลาส Phonics 1 ค่ะ”

 • Parents Testimonials Tin Tin Mother

  From Fortune Town Branch : TinTin’s Parents

  ความรู้สึกของครอบครัวของน้องอิ๋นอิ๋น และน้องตินติน ต่อสถาบันคิด เอเบิ้ล

  จากการมองหาสถานที่ฝึกภาษาให้กับลูกชาย พร้อมกับเป็น PLAY GROUP ร่วมด้วยกันซึ่งมาเดินเล่นที่ฟอร์จูน แล้วพบว่าทางสถาบันกำลังจะเปิด จึงเข้ามาสอบถาม และได้เข้ามาทำกิจกรรม ในวันเด็ก เมื่อปี 2558 แล้วรู้สึก ประทับใจในบรรยากาศสถานที่ ความเป็นกันเอง ของคุณครู และเจ้าหน้าที่ จึงตัดสินใจ ลงทะเบียนเรียน คอร์ส PLAY GROUP ให้กับน้องตินติน

  เนื่องจากทาง น้องตินติน ยังไม่ได้ไปโรงเรียน คุณพ่อและคุณแม่จึงให้น้อเริ่มเรียน ภาษาอังกฤษ สัปดาห์ละ 1 วัน เพื่อให้น้อง คุ้นเคยกับภาษาและรูปแบบการเรียน เมื่อน้องตินตินได้คุ้นเคย กับ คุณครูแล้ว ก็เรียน ภาษาอังกฤษ CONVERSATION เพิ่มจากปัจจุบันน้อง เรียนภาษาอังกฤษ KID GROUP ควบคู่กับภาษาจีน CHINESE CONVERSATION รวมเป็นสัปดาห์ละ 8 ชั่วโมง ส่วน น้องอิ๋นอิ๋น เห็นน้องเรียนแล้วอยากเรียนบ้าง เห็นสนุก จึงขอมาเรียนภาษาอังกฤษ และภาษาจีนบ้าง ปัจจุบันน้องอิ๋นอิ๋น เรียนภาษาอังกฤษกับจีน ในระดับ KID GROUP รวมสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง ที่สถาบันคิด เอเบิ้ล นอกเหนือจากที่เรียนและหนังสือในโรงเรียน

  สิ่งที่ได้รับจาก KID ABLE

  น้องตินตินและอิ๋นอิ๋น เป็นเด็กที่คุ้นเคยและเข้าใจกับภาษาอังกฤษและภาษาจีนไม่เขิน โดยเฉพาะ น้องตินตินสามารถ สื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนเกินความคาดหมายของคุณพ่อและคุณแม่เมื่อเทียบกับชั่วโมงที่น้องเรียน

  สิ่งที่ประทับใจในสถาบัน KID ABLE
  ความเป็นกันเองของเจ้าหน้าที่ ที่ดูแล น้องตินตินและอิ๋นอิ๋นเป็นอย่างดี และไว้วางใจในคุณครูทุกคน ครูผู้สอนมีประสบการณ์ในการสอนของเด็กเล็กเข้าใจ พัฒนาการเรียนในแต่ละช่วงวัยเด็กมีการประเมินทุกคอร์สให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงความก้าวหน้าของเด็กๆในการเรียนรู้ ที่สำคัญที่ครอบครัวเราประทับใจมาก คือ ลูกสาว มีความมั่นใจและกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษหลังจากเรียนที่สถาบัน KID ABLE ได้เพียงสองเดือนแรกเท่านั้น ก่อนหน้านี้ น้องเรียน โรงเรียนสองภาษาสองภาษามาแต่ก็ไม่กล้าจะพูดภาษาอังกฤษ ส่วนน้องชาย สามารถโต้ตอบภาษาจีนได้ จน อากง อาม่า ที่บ้าน ประหลาดใจ

  ขอบคุณ คุณครูและเจ้าหน้าที่ทุกคนค่ะ ครูผู้สอนทุกคนรัก และเอาใจใส่เด็กมากเลยเป็นสิ่งที่ประทับใจเด็กๆๆมาก

 • Parents Testimonials Tin Tin Mother

  From Fortune Town Branch : Mr. & Mrs. Aguilar

  Sawasdee krab!

  We are the Aguilar family, a Filipino family of four, happily & peacefully living in Bangkok since June 2013.

  Back in July 2015, my wife & I felt that our youngest child who recently turned 3 years old at that time, is somewhat behind with his communication skills when compared to other kids of the same age or younger. Since we are planning to enrol him in Kindergarten once he turns 4 years old, we thought that it would be good to get some outside help in developing his communication skills, at the same time prepare him for regular schooling.

  With the strong recommendation of a family friend, who happens to have 2 year old child enrolled in a Play Group class, we also enrolled our son for a 40-hours phonics program at KidAble. For the next couple of months, my wife brought our son to KidAble twice per week for his 1-hour phonics class. After the program, we can honestly say that we saw a big improvement in our son’s listening & communication skills. More than learning about the alphabet, numbers, shapes & colors — he has now become a lot more talkative & able to express himself well. We can also say that he is now prepared for Kindergarten as he is now the one asking his mom to go to school.

  Special thanks to KidAble’s teachers & staffs who are all competent, patient & nurturing for a job well done. We can definitely say that our investment at KidAble was money well spent. To continue to advance his development & preparedness for Kindergarten, we enrolled him again for the 40-hoursPhonics II program.

  If you are a parents looking for help in developing your children, we recommend for you to give KidAble a try. They will definitely deliver & not disappoint on your expectations!


  Kob Khun krab!
  Yours truly,
  Mr. & Mrs. Aguilar