skip to Main Content

คิด เอเบิ้ล ไทยแลนด์

คิด เอเบิ้ล ไทยแลนด์ สถาบันมีวัตถุประสงค์ที่จะประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่นักเรียน และเปี่ยมไปด้วยคุณภาพเพื่อประโยชน์สำหรับการเรียนรู้สำหรับเด็ก มาตั้งแต่ปี

พ.ศ. 2552 โดยเรื่องที่เราใส่ใจมากที่สุดคือ คุณครูผู้สอนที่ต้องมีคุณสมบัติตามกำหนด และอุทิศตนเพื่อการสอน โดยคุณครูนั้นจะต้องมีความกระตือรือร้น และเข้าใจหลักสูตรอย่างถ่องแท้ตามมาตรฐานของเรา

ในส่วนของการตกแต่งสถาบัน Kid Able เราจัดบรรยากาศของศูนย์ให้น่าเรียน เหมาะสมต่อวัยของเด็ก ทำให้เด็กอยากมาเรียนที่สถาบัน

การเรียนรู้อย่างรวดเร็วจะเกิดขึ้นได้ จะต้องเริ่มต้นจากการสร้างความมั่นใจในตัวเด็ก การได้พัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารและเปิดโลกทัศน์ในวัฒนธรรมต่างชาติ ต่างภาษา

ทำไมถึงเลือกคิด เอเบิ้ล ?

ประสบการณ์ของเรา

แฟรนไชส์คิด เอเบิ้ล สาขาแรกได้มีการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นโดยเราจะเป็นผู้นำในด้านการสอนภาษาแก่เด็ก ประสิทธิ์ประสาทหลักสูตรที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก แก่นักเรียน เป้าหมายคือ ให้นักเรียนสามารถสื่อสาร อ่านออก เขียนได้ โดยหลักสูตรของเราได้ยึดแนวทางมอนเตสซอรี และบูรณาการให้สอดคล้องกับพัฒนาการที่เหมาะสมสาหรับเด็กในแต่ละช่วงวัย และพร้อมกันนั้นมาตรฐานในด้านการสอนของคุณครูทุกท่าน  ให้มีมาตรฐานการสอนที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ภายใต้ในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน โดยมีทีมงานส่วนกลางในการคัดสรร อบรม และประเมินคุณภาพคุณครูอย่างสม่ำเสมอ

มาตรฐาน รางวัลและพันธมิตร

  1. คิด เอเบิ้ล ได้จดทะเบียนในระบบโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับรางวัล “โรงเรียนระดับดีมาก”
  2. เราเป็นสมาชิกของสมาคมไทยแฟรนไชส์
  3. เราได้ทำข้อตกลงในการร่วมมือ MOU ระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนผู้สนใจลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์คิด เอเบิ้ล
  4. เราได้สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) รุ่น18 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  5. เราได้เข้าร่วมกิจกรรม “ยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Standard) ปี 2559” ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  6. เราได้ร่วมกิจกรรม “งานธุรกิจแฟรนไชส์สู่ต่างประเทศ (Franchise Go inter)” กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2560 (อินโดนีเซีย  จีน  เวียดนาม และกัมพูชา)

จำนวนนักเรียนต่อห้อง เพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุด

การเรียน 1-2 ชั่วโมงต่อบทเรียน และห้องเรียนของเรา มีนักเรียนต่อห้องเพียง 5-8 คน เพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การประเมินวัดระดับ

เรามีระบบการประเมิน  เพื่อวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาก่อนเริ่มเรียน เพื่อจะได้จัดชั้นเรียนตามความเหมาะสมของนักเรียนที่มีระดับเท่ากัน หรือใกล้เคียงกัน

การติดตามพัฒนาการ ความสามารถ

คิด เอเบิ้ล มีกระบวนการติดตามพัฒนาการ และความสามารถของเด็ก โดยผ่านระบบปฏิบัติการออนไลน์ และยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารกับผู้ปกครอง และผู้ปกครองก็สามารถเข้าไปดูได้ด้วยเช่นกัน

Kid Able provides other program than languages

บรรยากาศ และความปลอดภัยในห้องเรียน

เรามีรูปแบบในการจัดห้องเรียนและตกแต่งให้เหมาะสมต่อวัยการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อให้เด็กรู้สึกถึงปลอดภัย ให้เด็กกล้าที่จะมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ถามตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติ

สาขาที่ตั้งอยู่ทั้งในกรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัด

สาขาของเราตั้งอยู่ตามต่างจังหวัดต่าง ๆ กรุงเทพ ฯ และปริมณฑลกว่า 27 สาขา Contact us

Kid Able class with dynamic teacher

ตารางเรียนที่ยืดหยุ่น

เรามีคอร์สเรียนหลากหลาย และตารางเรียนให้นักเรียนได้เลือกลงได้ตามเวลาที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนแต่ละคน

Back To Top
×Close search
Search