skip to Main Content

คอร์สเรียนภาษาต่างประเทศ ที่สถาบันคิด เอเบิ้ล เราออกแบบรูปแบบหลักสูตรให้ผู้เรียน เรียนแล้วได้ผลตามหลักของการเรียนที่ถูกต้อง สำหรับเด็กเล็กนั้น เราผนวกหลักสูตรมอนเตสซอรี ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก สำหรับการปูพื้นฐานทักษะที่สำคัญสำหรับเด็ก เด็ก ๆ จะได้พัฒนาทักษะอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งทักษะรอบด้านที่เกี่ยวข้องต่อพัฒนาการการเรียนรู้ในทุกด้าน มีความมั่นใจ สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว และเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย

Play group language program

หลักสูตร Play Group (1-3 ขวบ)

คือหลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับเด็กเล็ก โดยใน 1 คอร์ส มี 20 ชั่วโมง สำหรับเด็ก 1-3 ขวบ เด็กจะได้เรียนรู้ “ดนตรีและการเคลื่อนไหว” โดยยึดจากธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กเล็กเป็นที่ตั้ง โดยใช้ภาษาอังกฤษหรือจีนในการสื่อสาร หลักการสอนนักเรียนนั้น เราจะเน้นการสอนให้เด็กได้เรียนรู้หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆ และความสามารถรอบด้าน เป้าหมายของหลักสูตรนี้คือ เมื่อเด็กเรียนจบแล้ว สิ่งที่เด็กจะได้คือ ความพร้อมของกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ การเขียน ภาษาและคณิตศาสตร์เบื้องต้น ประสาทสัมผัสและทักษะในชีวิต วัตถุประสงค์ของหลักสูตรภาษานี้ คือเด็กจะมีสมาธิ รู้จักการเข้าสังคม มีความมั่นใจ และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลสัมฤทธิ์สูงสุด สำหรับเด็กเล็ก ทางสถาบันให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในระหว่างเรียน เพื่อนำไปฝึกฝนต่อที่บ้าน

หลักสูตรนี้คือ ประตูก้าวสำคัญของการปูพื้นฐานทางด้านภาษา ผ่านการเรียนรู้แบบฉบับคิด เอเบิ้ล

รายละเอียดสำหรับหลักสูตร Play Group Program

ระดับความรู้พื้นฐาน: ทั้งภาษาอังกฤษและจีนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านนี้มาก่อน
จำนวนนักเรียนต่อห้อง: average 5 to 8 students, maximum 8 students
จำนวนคาบเรียนต่อสัปดาห์: 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับตารางสอน
จำนวนชั่วโมงต่อครั้ง: ระดับ 1 (A/B) : 1 ชั่วโมง/ครั้ง และระดับ 2 (A/B) : 2 ชั่วโมง/ครั้ง
อายุ: 1-3 ขวบ
ระยะเวลาต่อ 1 คอร์ส: ระดับ 1 (A/B): 20 ครั้ง และระดับ 2 (A/B): 10 ครั้ง
ตารางเรียน: เสาร์-อาทิตย์ หรือตรวจสอบตารางเรียนกับสาขาใกล้บ้านท่าน

Kid group language program

หลักสูตร Kid Group (3-6 ขวบ)

หลักสูตร Kid Group (คิดกรุ๊ป) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเด็กชั้นอนุบาลที่เริ่มเข้าโรงเรียน เน้นการปูพื้นฐานการอ่านเขียนอย่างถูกต้อง พูดอย่างเจ้าของภาษา โดยใน 1 คอร์สนั้น มี 40 ชม. สำหรับเด็ก 3-6 ขวบ โดยการเรียนรู้ยึดจากทฤษฎีมอนเตสซอรีเป็นพื้นฐานในการเข้าใจธรรมชาติการเรียนของเด็ก ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติด้วยตนเอง หัวใจหลักในการพัฒนาสติปัญญาของการเรียนรู้ ผ่านภาษาอังกฤษศาสตร์ในการออกเสียง และภาษาจีนทางด้านคำศัพท์ นอกเหนือจากนี้เด็ก ๆ จะได้เรียนวิธีการเขียนที่ถูกต้อง สำหรับเด็กที่เรียนจบจากหลักสูตรนี้ สิ่งที่จะติดตัวเขาไปคือ มีความมั่นใจในตัวเอง จากการเรียนระบบโฟนิกส์ เพราะการเรียนการสอนของที่สถาบันเราจะให้เด็กได้ร้องเพลง ทำกิจกรรมด้านคณิตศาสตร์ (รูปทรง การนับ และจำนวนกับการชั่งตวง) กล้ามเนื้อมัดเล็ก ประสาทสัมผัสและการฝึกฝนกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
หัวใจสำคัญของหลักสูตรนี้คือ การปูพื้นฐานที่ถูกต้องและแข็งแรงในการเรียนรู้ภาษา ฝึกฝนเด็กให้มีความกระตือรือร้น สนใจการเรียนรู้ เพราะเด็กที่มาเรียนที่สถาบัน เด็กทุกคนจะได้ฝึกปฏิบัติด้วยตัวเอง

หลักสูตรนี้คือ หลักสูตรที่ดีที่สุดสำหรับการเตรียมความพร้อมของเด็กชั้นอนุบาลและประถมต้น ในการเรียนรู้อย่างบูรณาการ

รายละเอียดสำหรับหลักสูตร Kid Group Program

ระดับความรู้พื้นฐาน: ระดับเริ่มต้นถึงมีพื้นฐานบ้าง
จำนวนนักเรียนต่อห้อง: 5-8 คน
จำนวนคาบเรียนต่อสัปดาห์: 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับตารางสอน
จำนวนชั่วโมงต่อครั้ง: 2 ชั่วโมง/ครั้ง
อายุ: 2.5 – 7 ขวบ
ระยะเวลาต่อ 1 คอร์ส: 20 ครั้ง
ตารางเรียน: วันธรรมดาและวันเสาร์อาทิตย์ หรือตรวจสอบตารางเรียนกับสาขาใกล้บ้านท่าน

Junior group language program

หลักสูตร Junior Group (6-12 ปี)

คือหลักสูตรอีกหนึ่งขั้นสูงขึ้นมา สำหรับการเรียนภาษาของเด็กอายุ 6-12 ปี
ใน 1 คอร์สมี 40 ชั่วโมง ซึ่งเหมาะสมสำหรับเด็กชั้นประถม พื้นฐานหลัก ๆ ของคอร์สนี้คือ หัวใจของการเรียนภาษา 4 ทักษะ เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษและจีนมีประสิทธิภาพสูงสุด วิธีการสอนเราจะเน้นให้เด็กได้ฝึกฟัง พูด อ่านและเขียน สำหรับเป้าหมายการเรียนของคอร์สนี้ เด็กนักเรียนสามารถเข้าใจประโยคการสื่อสารในชีวิตประจำวัน สามารถอ่านประโยคที่มีความซับซ้อนได้ สามารถอ่านหนังสือและประโยคคำสั่งต่างๆ ได้ และสามารถเขียนข้อความสั้นๆ แสดงความคิดเห็น ความรู้สึกผ่านออกมาเป็นตัวหนังสือ
หลังจากเรียนจบหลักสูตรนี้ เด็กๆ ของเราจะสามารถเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสำหรับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาที่ต่างประเทศ ก็จะได้ประสบการณ์เพิ่มพูนทักษะภาษาและการใช้ชีวิต ณ ต่างแดน ต่างวัฒนธรรม

ในช่วงปิดเทอมซัมเมอร์ภาคฤดูร้อน ผู้ปกครองที่มีความประสงค์ให้บุตรหลานได้เดินทางต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้ภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง สถาบันคิด เอเบิ้ลได้มีความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำทางด้านภาษา หลากหลายประเทศ ได้แก่ อังกฤษ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และจีน จัดโปรแกรมเรียนภาษาพร้อมทั้งทัศนศึกษา ณ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศนั้นๆ รับรองค่ะว่าเจ้าหน้าที่ของสถาบันคิด เอเบิ้ล (Group Leader) มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง สามารถดูแลน้องๆ ตลอดช่วงทริปอันแสนสนุกและได้ความรู้กลับไปเลยทีเดียวค่ะ หากท่านต้องการข้อมูลโดยตรง ท่านสามารถติดต่อที่คิด เอเบิ้ล สำนักงานใหญ่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ

รายละเอียดสำหรับหลักสูตร Junior Group Program

ระดับความรู้พื้นฐาน: ระดับพื้นฐาน
จำนวนนักเรียนต่อห้อง: 5-8 คน
จำนวนคาบเรียนต่อสัปดาห์: 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับตารางสอน
จำนวนชั่วโมงต่อครั้ง: 2 ชั่วโมง
อายุ: 5-12 ปี
ระยะเวลาต่อ 1 คอร์ส: 20 ครั้ง
ตารางเรียน: วันธรรมดาและวันเสาร์อาทิตย์ หรือตรวจสอบตารางเรียนกับสาขาใกล้บ้านท่าน

คอร์ส Conversation (1-12 ปี)

คอร์สสนทนาและสนทนาเบื้องต้นคือหลักสูตรระยะสั้น เพื่อปูพื้นฐานในการเรียนภาษา โดยเน้นพัฒนาทักษะทางด้านการฟังและพูด
คอร์สสนทนาเบื้องต้นแบ่งออกเป็น 20 ชั่วโมง ซึ่งเหมาะสำหรับเด็กอายุ 1-6 ขวบ โดยควรเรียนอย่างต่อเนื่อง
สำหรับคอร์สสนทนาแบ่งออกเป็น 30 ชั่วโมงสำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี วัตถุประสงค์ของคอร์สนี้เพื่อให้นักเรียนมีทักษะเพิ่มเติมทางด้านการเรียนภาษา และรู้สึกคุ้นเคยกับการเรียนอังกฤษและจีน
โดยเทคนิคการการสอนนั้น นักเรียนจะจำคำศัพท์ผ่านบัตรคำ เรียนรู้คำศัพท์ในหลากหลายหัวข้อ และสามารถสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ

รายละเอียดสำหรับหลักสูตร Conversation Program

ระดับความรู้พื้นฐาน: ระดับเริ่มต้นถึงมีพื้นฐานบ้าง
จำนวนนักเรียนต่อห้อง: 4-6 คน
จำนวนคาบเรียนต่อสัปดาห์: 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับตารางสอน
จำนวนชั่วโมงต่อครั้ง: basic conversation: 1 ชั่วโมง, conversation: 2 ชั่วโมง
อายุ: 2.5-12 ปี
ระยะเวลาต่อ 1 คอร์ส: basic conversation: 20 ครั้ง, conversation: 15 ครั้ง
ตารางเรียน: วันธรรมดา หรือตรวจสอบตารางเรียนกับสาขาใกล้บ้านท่าน

คลับภาษาหลังเลิกเรียน (6-12 ปี)

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพิ่มเติมหลังเลิกเรียนในวันธรรมดา จันทร์-ศุกร์ จำนวนชั่วโมงต่อคอร์สคือ 30 ชั่วโมง ต่อยอดคลังคำศัพท์ และฝึกฝนความมั่นใจในการสื่อสาร นักเรียนจะได้เจอคุณครูผู้สอนเพื่อฝึกภาษา โดยคุณครูจะเลือกหัวข้อที่ทันต่อโลกและเหตุการณ์ หรือแม้แต่เรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆ ไม่ซ้ำหัวข้อ ให้นักเรียนได้ฟัง
ประติดประต่อในด้านความคิด และนำมาพูดคุย ฝึกนำเสนอพรีเซ็นต์ในชั้นเรียน

รายละเอียดสำหรับหลักสูตรคลับภาษาหลังเลิกเรียน

ระดับความรู้พื้นฐาน: ระดับกลางถึงขั้นสูง
จำนวนนักเรียนต่อห้อง: 5-8 คน
จำนวนคาบเรียนต่อสัปดาห์: 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับตารางสอน
จำนวนชั่วโมงต่อครั้ง: 3 ชั่วโมง
อายุ: 6 – 12 ปี
ระยะเวลาต่อ 1 คอร์ส: 10 ครั้ง สามารถใช้เรียนภายใน 1 เดือน
ตารางเรียน: ตรวจสอบตารางเรียนกับสาขาใกล้บ้านท่าน

คิด เอเบิ้ล กับหลักสูตรเดย์แคร์

ทางสถาบันมีบริการรับเลี้ยงเด็กก่อนเข้าโรงเรียน ซึ่งจุดเด่นของเราคือ เราไมได้เป็นเดย์แคร์เพียงอย่างเดียว แต่ที่สถาบันเรา
นักเรียนจะได้ฝึกภาษาต่างประเทศตั้งแต่ยังเล็กมีพัฒนาการสมวัยตามหลักมาตรฐาน รู้จักการเข้าสังคม เพื่อให้เด็กๆมีความพร้อมก่อนไปโรงเรียน

คิด เอเบิ้ล เราฝึกฝนเด็กในด้านไหนบ้าง

✓ มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าทำได้
✓ มีความรู้สึกว่าเองมีความสำคัญ
✓ ฝึกให้เด็กได้คิด ฝึกฝนกิจวัตรประจำวัน
✓ ให้เด็กมีอารมณ์ดี และสร้างความรู้สึก จากความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองทำ
✓ ฝึกให้เด็กรู้จักแบ่งปัน
✓ ฝึกให้เด็กเข้าใจ ยอมรับการแพ้ชนะ การปรับตัว และความรับผิดชอบ
✓ ให้รู้จักตัดสินใจด้วยตัวเอง สร้างความเชื่อมั่น

Back To Top
×Close search
Search