skip to Main Content

หลักการสอนมอนเตสซอรี่:

การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่คำนึงถึงความต้องการของเด็กในการเรียน โรงเรียนจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับวัยให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตนเอง วิธีนี้เด็กจะได้พัฒนาตนเองจากสิ่งแวดล้อม และเครื่องมืออุปกรณ์ที่จัดระบบไว้ให้ และสิ่งแวดล้อมที่จัดเอาไว้ให้นี้เองเป็นตัวที่ทำให้เด็กมีอิสระ การที่เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระ จะทำให้เด็กได้ในสิ่งที่ต้องการจากการค้นหาการเรียนรู้ ได้รับเสรีภาพในขอบเขตที่จำกัด จากสิ่งแวดล้อมที่ได้ตระเตรียมเอาไว้ให้ และจะทำให้เด็กได้รับผลสำเร็จตามความต้องการของเขา

ห้องเรียนมอนเตสซอรีเป็นสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กในช่วงอายุที่เฉพาะเจาะจง ดร. มาเรีย มอนเตสซอรี่ ค้นพบว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์ในห้องเรียนประเภทนี้นำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรี การโต้ตอบทางสังคมและอื่น ๆ อีกมากมาย ห้องเรียนมอนเตสซอรี่ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติแม้ว่าวิธีการศึกษาของมอนเตสซอรี่สามารถบูรณาการเข้ากับโปรแกรมตามความเชื่อ เนื้อหาทั้งหมดในห้องเรียนมอนเตสซอรี่สนับสนุนการพัฒนาของเด็กสร้างการจับคู่ระหว่างความสนใจตามธรรมชาติของเด็กกับกิจกรรมที่มี เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของตนเองและตามจังหวะของตนเอง พวกเขาสามารถตอบสนองต่อธรรมชาติที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกเวลาและสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Back To Top
×Close search
Search